Hydrema Telematics

4555 PE22 SCREEN

Släpp loss framtiden för jordförflyttning

Föreställ dig att du kan hantera din maskinpark med oöverträffad precision, effektivitet och enkelhet. Där varje operativ detalj, från bränsleförbrukning till underhållsbehov, finns i dina fingertoppar. Detta är inte en glimt in i framtiden, utan en verklighet som är möjlig idag med avancerad telematikteknik.

Inom mark- och anläggningsarbeten har telematik revolutionerat sättet att övervaka, hantera och underhålla utrustning. Det är en blandning av telekommunikation och informatik som omvandlar rådata från dina maskiner till användbara insikter. Hydrema Telematics ligger i framkant av denna revolution och erbjuder ett sofistikerat men ändå lättanvänt system som utformats specifikt för din jordförflyttningsutrustning.

Hydrema Telematics handlar inte bara om datainsamling - det handlar om att omvandla ditt operativa arbetsflöde till en strömlinjeformad, kostnadseffektiv och säkerhetsförbättrad process. Genom att tillhandahålla realtidsinformation, varningar för förebyggande underhåll och detaljerade prestandaanalyser gör vårt system det möjligt för dig att fatta välgrundade beslut, optimera maskinutnyttjandet och i slutändan driva din verksamhet framåt med tillförsikt och tydlighet. Med Hydrema Telematics kör du inte bara maskiner, du hanterar en flotta med intelligens och framförhållning.

SE Telematics Infographic (945 X 754 Px)

FANTASTISKA FÖRDELAR: ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Genom att utnyttja kraften i Hydrema Telematics uppgraderar du inte bara din utrustning - du investerar i en smartare, säkrare och mer hållbar framtid för din jordförflyttningsverksamhet. Detta innovativa system är mer än ett tekniskt framsteg - det är en strategisk partner som driver din affärsframgång.

Q0A8533 PE22 SCREEN

FÖRBÄTTRAD OPERATIV EFFEKTIVITET

Data i realtid vid dina fingertoppar: Hydrema Telematics ger omedelbar tillgång till viktiga data som maskinens position, driftstatus och bränsleförbrukning. Denna realtidsinformation möjliggör snabbt beslutsfattande och effektivare hantering av din maskinflotta.

Optimerad maskinanvändning: Genom att spåra användningsmönster och identifiera tomgångskörning bidrar Hydrema Telematics till att varje maskin används till sin fulla potential, vilket minskar onödigt slitage och förbättrar den totala produktiviteten.

Effektiviserad underhållsplanering: Med förebyggande underhållsvarningar baserade på maskinens faktiska användning och skick gör Hydrema Telematics det möjligt för dig att proaktivt planera underhåll, undvika oväntade driftstopp och förlänga utrustningens livslängd.

IMG 4191

KOSTNADSBESPARINGAR

Minskad bränsleförbrukning: Genom att övervaka bränsleförbrukningen och identifiera förbättringsområden kan Hydrema Telematics hjälpa dig att avsevärt minska bränslekostnaderna, en stor utgift vid markarbeten. Detta ökar effektiviteten i din maskinpark avsevärt.

Lägre underhållskostnader: Telematik kan hjälpa dig att arbeta med förebyggande underhåll, vilket innebär att du åtgärdar potentiella problem innan de leder till kostsamma reparationer, vilket sparar tid och pengar. Dessutom får du ökad drifttid.

Ökat andrahandsvärde: En komplett servicebok med regelbundet, väldokumenterat underhåll hjälper dig att optimera andrahandsvärdet på din maskin. Det betyder mycket för en potentiell köpare att kunna visa att maskinen har skötts om, körts enligt specifikationerna och körts av kunniga förare.

Q0A2944 PE21 SCREEN

OÖVERTRÄFFADE SÄKERHETSSTANDARDER

System för omedelbar varning: Telematiksystemet meddelar dig omedelbart om kritiska problem eller oregelbundenheter i maskinens drift, så att du snabbt kan reagera på potentiella säkerhetsrisker.

Förbättrad övervakning av operatörernas beteende: Genom att spåra hur maskinerna används uppmuntrar Hydrema Telematics till säkrare arbetsmetoder och möjliggör riktad utbildning vid behov. Denna funktion säkerställer att operatörer och ledning kan agera snabbt, minimera stilleståndstiden och upprätthålla integriteten i din verksamhet.

Optimal övervakning av miljön: Hydrema Telematics integrerar även miljöövervakning för att säkerställa att verksamheten uppfyller hälso- och säkerhetsstandarder. Denna funktion utvärderar förhållanden som terräng och väder i realtid och justerar operativa rekommendationer för att upprätthålla säkerheten.

MG 0024

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Miljövänlig drift: Förbättrad bränsleeffektivitet och optimerad maskinanvändning bidrar till ett lägre koldioxidavtryck och anpassar din verksamhet till miljömässiga hållbarhetsmål.

Datadriven miljöefterlevnad: Enkel tillgång till operativa data bidrar till att säkerställa efterlevnad av miljöbestämmelser och standarder. Denna strömlinjeformade metod underlättar ett mer hållbart och ansvarsfullt arbetsflöde, så att företagen inte bara kan uppfylla utan även överträffa miljöförväntningarna samtidigt som de optimerar prestanda och minskar sitt ekologiska fotavtryck.

Förbättrad resurshantering: Hydrema Telematics hjälper till med exakt resursallokering, minimerar avfall och främjar ansvarsfull användning av material och energi.

FÖRBÄTTRAD OPERATIV EFFEKTIVITET

Data i realtid vid dina fingertoppar: Hydrema Telematics är en banbrytande lösning inom jordförflyttning, som ger omedelbar tillgång till en mängd viktiga data som är avgörande för effektiv vagnparkshantering.

 • OMEDELBAR POSITIONSBESTÄMNING
 • DRIFTSSTATUS I REALTID
 • INSIKT I BRÄNSLEFÖRBRUKNING
 • SNABBT BESLUTSFATTANDE
 • FÖRBÄTTRAD VAGNPARKSHANTERING

Kort sagt är realtidsdata från Hydrema Telematics inte bara information - det är ett kraftfullt verktyg som förändrar hur du hanterar din maskinpark, vilket leder till ökad effektivitet, minskade kostnader och en konkurrensfördel i din verksamhet.

Laptop Mashup Fotos Smal
Efficiency (2)

Optimerat maskinutnyttjande: En av de mest framträdande egenskaperna hos Hydrema Telematics är dess förmåga att förbättra utnyttjandet av din maskinpark för jordförflyttning. Denna optimering uppnås genom sofistikerad spårning och analys av maskinernas användningsmönster, vilket resulterar i effektivare drift.

 • ANALYSERA ANVÄNDNINGSMÖNSTER
 • MINSKNING AV TOMGÅNGSTIDER
 • FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN PÅ DIN MASKIN
 • ÖKAR PRODUKTIVITETEN
 • VÄLGRUNDADE BESLUT OM EXPANSION

Genom att utnyttja kraften i Hydrema Telematics för att optimera maskinutnyttjandet förbättrar du inte bara enskilda maskiners prestanda, du höjer också effektiviteten och produktiviteten i hela din verksamhet. Systemet säkerställer att varje utrustning i din maskinpark bidrar till sin fulla potential och driver ditt företag mot större framgång och hållbarhet.

Effektiviserad underhållsplanering: En hörnsten i Hydrema Telematics är dess förmåga att revolutionera underhållsrutinerna. Genom att använda prediktiva underhållsvarningar baserade på maskinens användning och skick i realtid säkerställer man att underhållet är proaktivt snarare än reaktivt, vilket förbättrar utrustningens livslängd och tillförlitlighet.

 • MEDDELANDE OM FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
 • SKRÄDDARSYDDA UNDERHÅLLSPLANER
 • MINIMERAD STILLESTÅNDSTID
 • FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD FÖR UTRUSTNINGEN
 • REGISTRERING AV UNDERHÅLL

Genom att integrera Hydrema Telematics i din underhållsstrategi kan du förändra hur du tar hand om din utrustning. Detta proaktiva och datadrivna tillvägagångssätt effektiviserar inte bara underhållsplaneringen, utan bidrar också avsevärt till den övergripande hälsan, effektiviteten och livslängden för din flotta, vilket i slutändan ger bättre affärsresultat.

MG 0554 Ny

UPPLEV FRAMTIDEN FÖR JORDFÖRFLYTTNING MED TELEMATIK

1 (1)

MAXIMERAD OPERATIV EFFEKTIVITET

Med realtidsövervakning av maskinens position, status och bränsleförbrukning kan du snabbt fatta välgrundade beslut, vilket leder till ökad produktivitet.

2 (1)

PROAKTIVT UNDERHÅLL

Undvik oväntade driftstopp med förebyggande underhållsvarningar för att hålla dina maskiner i toppform.

3 (1)

SÄKERHET FÖRST

Dra nytta av omedelbara varningar om kritiska problem och omfattande övervakning av operatörens beteende, vilket garanterar en säkrare arbetsmiljö.

4

UPPDATERINGAR AV OTA-PROGRAMVARA

Håll dig uppdaterad med Over The Air-uppdateringar som säkerställer att dina maskiner alltid är utrustade med den senaste programvaran, vilket förbättrar funktionalitet och säkerhet.

OÖVERTRÄFFADE SÄKERHETSSTANDARDER

Telematics Phone App

SYSTEM FÖR OMEDELBAR VARNING

 • Omedelbar anmälan av kritiska problem: Hydrema Telematics är utrustat med ett avancerat larmsystem som omedelbart meddelar dig om eventuella kritiska problem eller oregelbundenheter i maskinens drift. Denna funktion är avgörande för att förebygga olyckor och minimera risker, eftersom den gör att du kan reagera snabbt på potentiella säkerhetsrisker. Oavsett om det handlar om en överhettad motor, ett hydrauliskt fel eller något annat kritiskt fel får du omedelbart information så att du kan agera snabbt för att åtgärda problemet. Denna omedelbara inblick i maskinens tillstånd är oumbärlig för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och kontinuitet i verksamheten.

 • Proaktiv riskhantering: Detta system för omedelbar varning spelar en viktig roll i den proaktiva riskhanteringen. Genom att ta emot omedelbara aviseringar kan chefer och operatörer snabbt bedöma situationen och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, t.ex. tillkalla hjälp eller stänga av maskinen, för att garantera de anställdas säkerhet. Detta förvandlar reaktiva säkerhetsåtgärder till en proaktiv säkerhetskultur och förbättrar avsevärt den övergripande säkerhetsmiljön på anläggningen.

 • Underhållsvarningar för ökad säkerhet: Förutom driftvarningar ger systemet även underhållsvarningar som är viktiga för säkerheten. Regelbundet underhåll är avgörande för att förhindra funktionsfel som kan leda till olyckor, och dessa varningar säkerställer att inga underhållsuppgifter missas. Genom att integrera underhållsvarningar i den dagliga driften stöder Hydrema Telematics en kultur med kontinuerlig säkerhetsövervakning, vilket stärker vårt åtagande att skydda både personal och maskiner.

MG 0533 Ny

FÖRBÄTTRAD ÖVERVAKNING AV OPERATÖRERNAS BETEENDE

 • Spårning och analys av förarbeteende: Hydrema Telematics går längre än maskinövervakning genom att även spåra hur maskinerna används. Detta inkluderar analys av mönster som hastighet, bromsning och hantering. Genom att förstå dessa mönster kan du identifiera riskfyllda beteenden eller metoder som kan leda till olyckor eller maskinhaveri.

 • Säkrare driftsmetoder: Med dessa data kan Hydrema Telematics ge vagnparksförvaltare möjlighet att uppmuntra till säkrare driftsmetoder. Genom att veta hur maskinerna används kan man ge riktad feedback till förarna och främja en kultur av säkerhet och ansvarstagande.

 • Riktad utbildning och utveckling: Denna funktion är särskilt användbar för att identifiera utbildningsbehov. När specifika riskbeteenden har identifierats kan utbildningsprogram skräddarsys för att ta itu med dessa frågor och förbättra operatörernas övergripande säkerhetskunskaper. Den riktade utbildningen säkerställer att varje operatör är väl rustad för att hantera maskinerna på ett säkert och effektivt sätt.

 • Långsiktig utveckling av säkerhetskulturen: Med tiden leder denna kontinuerliga övervakning och utbildning till utvecklingen av en stark säkerhetskultur i din organisation. Denna kultur förbättrar inte bara den omedelbara säkerheten i din verksamhet, utan bidrar också till långsiktiga beteendeförändringar som prioriterar säkerhet i alla aspekter av verksamheten.

DU FÅR 3 ÅRS KOSTNADSFRI ÅTKOMST MED VARJE NY MASKIN

Vi är glada att kunna meddela att alla Hydrema-maskiner nu levereras med en kostnadsfri treårig prenumeration på Hydrema Telematics, vårt avancerade system för vagnparkshantering. Detta erbjudande understryker vårt engagemang för att förbättra effektiviteten, säkerheten och hållbarheten i din verksamhet.

Telematics App Download (945 X 754 Px) Dots

LADDA NER HYDREMAS TELEMATICS APP TILL DIN TELEFON ELLER SURFPLATTA

Get it on Google Play

Download on the App Store

Support- och faktureringsfrågor

1

Kontakta telematic support

Om du behöver hjälp med att åtgärda tekniska problem eller har frågor om funktionerna i Hydrema Telematics, är du välkommen att kontakta oss på:

support.telematics@hydrema.com

2

Frågor om betalning och fakturering

Om du har några frågor om din prenumeration, faktura eller allmänna frågor gällande administrativa ärenden, är du välkommen att kontakta oss på:

telematics@hydrema.com

Kontakta oss

Kontaktformulär