Målbeskrivning

-  Mål och värderingar

Vort mål

... att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska schaktmaskiner och utrustning.

Värderingar

Kärnvärdena utgör del av företagets kvalitetssäkring, som är utformad för att säkerställa att Hydrema lever upp till sina kunders förväntningar avseende produkterna samt till de anställdas krav på en välskött organisation.

  • Professionalism uttryckt genom yrkesstolthet i vad vi tillverkar

  • Flexibilitet uttryckt genom det faktum att Hydrema som företag snabbt kan anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och att vi kan producera skräddarsydda, alternativa lösningar åt våra kunder. Detta realiseras genom en platt organisationsstruktur med korta beslutsvägar

  • Framåtanda uttryckt genom innovation införlivad i våra anställdas sätt att tänka, så att de alltid " håller uppsikt" efter smartare sätt att göra saker på ― oavsett om detta sker i termer av arbetsrutiner eller slutprodukter

  • Engagemang uttryckt genom att vara fokuserad på vad vi tillverkar och genom att göra det till en hederssak att leverera ett "färdigt" arbete.

  • Energi i vår strävan att ständigt förbättra. Dessutom måste de lösningar som vi tillhandahåller vara lönsamma ― både för oss själva men inte minst för dig som kund. För oss är detta bara sunt förnuft !

 

Nyhetsbrev

Registrera dig

Se kort ›

Find återförsäljare

Efter plats

Nyheter

Vad händer

WELCOME TO HYDREMA DAYS 2023

Do you work in construction, agriculture or forestry? Then we'd love to invite you and you...

Nordic Rail 2023

Besök Hydrema på Nordic Rail, 10 - 12 oktober i Jönköping - monter 05:68 Hall B

Följ Hydrema
på sociala media

Facebook LinkedIn Twitter YouTube
icon-pin Hitta oss
icon-request Begäran
icon-contact Kontakt
Begära
en återuppringning
icon-arrow-down

Har du en fråga om våra maskiner och tjänster? Eller skulle du vilja bli kontaktad av din lokala återförsäljare? Fyll i formuläret.

Huvudnummer +46 47 070 52 80

sverige@hydrema.com Hjalmar Petris Väg 44
SE-352 46 Växjö

Göteborg 
Lars Wenneberg (Säljare)
+46 70 620 92 46
lwe@hydrema.com

Staffanstorp
Henrik Sörensson (Säljare)
+46 70 598 89 06
hso@hydrema.com

Tumba
(Säljare)
+46 70 327 54 88
sverige@hydrema.com

Växjö
 Per Eriksson (Försäljningschef)
+46 70 928 82 95
per@hydrema.com