Landet där HYDREMA 707G-dumpern känner sig som hemma

20. oktober 2020

”För att kunna skriva historien om denna speciella byggplats var jag tvungen att korsa Vadehavet tillsammans med mina kollegor från Danmark, och vi kom fram till en mycket speciell ö vid namn Hallig Langeness”, förklarar den tyske säljchefen Martin Werthenbach från Hydrema.

Här håller Langeneß kommun på att uppföra ett lokalt försörjningscenter på varften Treuberg för att försörja öbor och sommargäster med bl.a. dagliga förnödenheter, ett apotek, permanenta bostäder och utrymme för lagring av byggmaterial. Planen är att Terp Treuberg ska bli framtidens centrum för invånarna på Langeness.

Förstärkta kullar som skydd mot högvatten
Området Halligen utgörs av små, platta upphöjningar längs den danska och tyska Nordsjökusten och de saknar vallar som skyddar mot översvämning. I stället uppförs byggnaderna på konstgjorda jordhögar, så kallade varfter, till skydd mot översvämning och stormflod. Cirka 20 gånger om året måste öborna rädda sig själva och sina husdjur upp på torra land på dessa varfter, då havet översvämmar allt annat. Hallig Langeneß är den största halligen (liten ö i Vadehavet) utanför Schleswig-Holsteins Nordsjökust. På grund av havsvattennivåns generella stigning kommer dessa varfter inte att kunna erbjuda ett tillräckligt skydd mot översvämning på sikt. 

Därför antog Schleswig-Holsteins delstatsregering 2016 ett program för att stärka och utveckla varfterna på Halligen. Varften Treuberg är det första projektet på Hallig Langeneß inom ramarna för detta program. Som en del av förstärkningen mot översvämning kommer varften att få en ny utformning och byggas som en stor platå flera meter ovanför det kringliggande gräs- och marsklandet. Den befintliga byggnationen har rivits och de nya byggnaderna kommer att byggas på den nyskapade platån. Förstärkningen avTerp Treuberg fungerar som ett pilotprojekt för att få inblick i hur man kan leva och bo på Halligen i framtiden.

Vägen upp till basen av varftförstärkningen är lerig, men Hydrema 707G klarar uppförsbacken utan problem. 

Tre små hjälpredor
Tre Hydrema 707G-dumprar används av den firma som utför markarbetet. Det krävs stora mängder sand som fraktas till Langeness med fartyg, lossas på kajen och därefter körs till varften med Hydrema-dumprarna. Platåns kärna utgörs av denna sand, som täcks av ett tjockt lager lera för optimalt skydd mot översvämning. Slutligen sår man gräs, så att platån så småningom kommer att ha ett grönt grästäcke.

707G har visat sig vara den idealiska maskinen för detta jobb, eftersom dess totala vikt är mycket låg och dess bredd perfekt för de smala vägarna. Sträckan som sanden fraktas är cirka 3 km, och såväl rutten mellan kajen och varften som de mycket mjuka markförhållandena var helt avgörande för valet av707 till detta uppdrag. Dumprarna kör fram och tillbaka som flitiga myror mellan kajen och varften, där de som sista moment ska köra upp över varftens höga kant och in i terpens bas. Den blöta och extremt mjuka marken är nästan omöjlig för hjulfordon att köra på, men inte för 707-dumpern.

Here they come -  three Hydrema dump trucks series 707G along the narrow roads on Langeneß.

The sand for the core of the terp construction is transported to Langeness by ship. The sand has to be moved fast, because the storage area at the landing spot is limited and the next ship is on its way.

Föraren som tillbringar hela dagen i dumpern kan glädja sig åt många fördelar: den rymliga komfortförarhytten, den kraftiga fyrhjulsdrivningen med automatisk differentialspärr och automatisk motorstopp/start som fungerar likadant som i en bil, och det är en av anledningarna till att valet föll på Hydrema 707G.

Den automatiska flaksänkningen är också en stor fördel, eftersom returrörelsen är flytande. Därmed kan föraren helt koncentrera sig på att köra maskinen, eftersom ”auto-body-return”-funktionen säkerställer att flaket smidigt återgår till sin startposition efter det att man har tippat av lasten med ett enda knapptryckning.

Design som gör skillnad
Säljchefen förklarar maskindesignen: ”På den senaste BAUMA-mässan i München demonstrerade Hydrema sitt svar på den kritiska designen av mindre byggplatsdumprar, på vilka flaket ofta är placerat framför maskinföraren och som har förbjudits på flera byggplatser pga. åtskilliga dödsolyckor. Många tillverkare har behållit förarens höga sittplats och därmed också den höga tyngdpunkten samt försökt förbättra sikten genom en roterande förarplattform, men våra ingenjörer byggde en liten dumper som, i likhet med större dumprar, är utrustad med ett komplett förarsäte och en bekväm förarhytt. Otaliga funktioner såsom motorstopp/start-funktion och automatisk ”auto-body-return”, och i synnerhet det låga insteget och den låga tyngdpunkten på denna extremt kraftfulla maskin (upp till 122 hk) kommer endast att övertyga maskinförarna ytterligare.

707 är en dumper som hanterar materialet säkert, effektivt och snabbt över längre sträckor. Den är inte en dumper som ska köra material fem meter bort på en liten byggplats, utan den uppvisar sin oöverträffade dominans just när man måste köra längre sträckor på smala vägar och på mjukt underlag. Därför är denna byggplats på Langeneß som gjord för 707“.

Snabb och effektiv lossning i terpen.

icon-pin Hitta oss
icon-request Begäran
icon-contact Kontakt
Begära
en återuppringning
icon-arrow-down

Har du en fråga om våra maskiner och tjänster? Eller skulle du vilja bli kontaktad av din lokala återförsäljare? Fyll i formuläret.

Huvudnummer +46 47 070 52 80

sverige@hydrema.com Hjalmar Petris Väg 44
SE-352 46 Växjö

Göteborg 
Lars Wenneberg (Säljare)
+46 70 620 92 46
lwe@hydrema.com

Staffanstorp
Henrik Sörensson (Säljare)
+46 70 598 89 06
hso@hydrema.com

Tumba
Johan Braun (Säljare)
+46 70 327 54 88
jbr@hydrema.com

Växjö
 Per Eriksson (Försäljningschef)
+46 70 928 82 95
per@hydrema.com